سفر مهتاب نوردی کلوت‌ها

شناسنامه سفر

این سفر به همراه ۱۵ بیابانگرد از شهرهای کرمان و تهران و ۳ نفر از اعضای تیم سارلوت به مدت زمان یک شب پیاده‌روی در دل بیابان جهانی لوت اجرا شد.

تجربه حدود ۱۵ کیلومتر پیاده روی در کلوت‌ها از لذت بخش ترین قسمت‌های این سفر بود همچنین اجرای موسیقی زنده، شب نشینی دور آتش سفر ما را نیز خاطره انگیز تر کرد.

خدمات این سفر شامل: صبحانه، ترانسفر، راهنمای تخصصی، نیروی کمکی، موسیقی زنده و نوشیدنی،  تنقلات بود.

گالری سفر

نظرات همسفران