سفر خصوصی دیپلمات اسپانیایی

شناسنامه سفر

این سفر با همراهی ۲ نفر گردشگر از کشور اسپانیا و شهداد کلانتری پور لیدر تخصصی بیابان لوت به مدت یک روز برگزار شد.

در این سفر از رود شور، جنگل نبکا، جاذبه‌های تاریخی شهر شهداد و کلوت‌ها بازدید شد.

خدمات این برنامه شامل: یک دستگاه ماشین آفرود، پذیرایی و لیدر تخصصی بود.

گالری سفر