ششمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت

تیم گردشگری سارلوت این افتخار را داشت که برای اولین بار مراسم جهانی شدن بیابان لوت را در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ به پاس تلاشهای زنده یاد دکتر احمد مستوفی با برگزاری نمایشگاه آثار این محقق بزرگ در باغ موزه صنعتی کرمان برگزار کند.
.
سپاسگزاریم از کسانی که ما را در این مسیر حمایت و همراهی کردند.
.
با تشکر از:
خانواده محترم زنده یاد دکتر احمد مستوفی
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری استان کرمان.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان.
پایگاه جهانی بیابان لوت.
اکو کمپ ستاره لوت (هواپیمایی ماهان).
خانم عفت تکلو
آقای فرهنگ خاتمی
باغ موزه صنعتی کرمان.