سفر آموزش عکاسی و نجوم کلوت‌ها

شناسنامه سفر

این سفر به همراه ۱۸ بیابانگرد از شهرهای کرمان و تهران و ۴ نفر از اعضای تیم سارلوت به مدت زمان یک شب دل بیابان جهانی لوت اجرا شد.

تجربه عکاسی از کهکشان و آموزش عکاسی و آشنایی با نجوم و رصد سیاره ها با تلسکوپ از لذت بخش ترین قسمت‌های این سفر بود همچنین اجرای موسیقی زنده، شب نشینی دور آتش سفر ما را نیز خاطره انگیز تر کرد.

خدمات این سفر شامل: صبحانه، ترانسفر، راهنمای تخصصی، نیروی کمکی، موسیقی زنده و نوشیدنی،  تنقلات و آموزش عکاسی و نجوم بود.

گالری سفر

نظرات همسفران