,

برنامه ۶۸ اختصاصی برای عکاسان روسی

برنامه 68: اختصاصی برای عکاسان روسی در این سفر چه گذشت؟ این سفر در شهریورماه ۱۴۰۱ به مدت ۲ روز در بیابان لوت و شهر کرمان اجرا شد. این سفر از روستای کشیت آغاز شد و از جاذبه‌های روستای کشیت، نبکاها، کوه‌های اره‌ای، تپه‌های ماسه‌ای و کلو…
,

برنامه ۷۲ کرمان و شهداد با گردشگران سوئیسی

برنامه 72: کرمان و شهداد با گردشگران سوئیسی در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 14 نفر از کشور سویس به مدت دو روز برگزار گردید. روز  اول بازدید از سا…
,

برنامه ۷۱ با گردشگران سوئیسی

برنامه 71: استان‌گردی با گردشگرات سوئیسی در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 14 نفر از کشور سویس به مدت دو روز برگزار گردید. روز  اول بازدید از سایت ها…
,

برنامه ۶۹ پیاده روی با کاروان شتر کلوتها به گندم بریان

برنامه 69: پیاده روی با کاروان شتر کلوتها به گندم بریان در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 23 نفر از کشور سویس به مدت پنج روز برگزار گردید. روز های اول و دوم بازدید از سایت های فرهنگی و تاریخی شهر کرمان و ماهان و شهداد پرداختند. رو…