برنامه پیاده روی جنوب به شمال ریگ یلان

پیاده روی جنوب به شمال ریگ یلان آذرماه 1402 جزئیات سفر این سفر از شهر کرمان اجرا خواهد شد و برای شرکت در این سفر باید خود را به شهر کرمان برسانید. برای سفر به کرمان از وسایل حمل و نقل عمومی ( هواپیما، قطار و اتوبوس ) می توانید استفاده کن…

برنامه پیاده روی با کوله سبک شرق به غرب ریگ یلان بهمن ۱۴۰۲

پیاده روی شرق به غرب ریگ یلان بهمن ماه 1402 جزئیات سفر این سفر از شهر کرمان اجرا خواهد شد و برای شرکت در این سفر باید خود را به شهر کرمان برسانید.برای سفر به کرمان از وسایل حمل و نقل عمومی ( هواپ…

برنامه پیاده روی با کاروان شتر مسیر گابریل

پیاده روی با کاروان شتر مسیر گابریل دی و بهمن 1402 جزئیات سفر این سفر از شهر کرمان اجرا خواهد شد و برای شرکت در این سفر باید خود را به شهر کرمان برسانید. برای سفر به کرمان از وسایل حمل و نقل عمومی ( هواپیما، قطار و اتوبوس ) می توانید استف…