,

برگزاری مراسم ششمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت

ششمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت تیم گردشگری سارلوت این افتخار را داشت که برای اولین بار مراسم جهانی شدن بیابان لوت را در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ به پاس تلاشهای زنده یاد دکتر احمد مستوفی با برگزاری نمایشگاه آثار این محقق بزرگ در باغ …